Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elekrivõrgu ümberehituseks. Tähtaeg 9. juuli.

02. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Pärnumaa Tori vald Urumarja Kurina tee 26 elekrivõrgu ümberehituseks. Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnumaa Tori vald Urumarja Kurina tee 26 elekrivõrgu ümberehitus. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
Vastavalt elektriprojektile LP1254 teostada Pärnumaa Tori vald Urumarja Kurina tee 26 elekrivõrgu ümberehitus.
NB! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid tarnib ja paigaldab hankija (ELV) väiketööde raamlepingupartner. Kaugloetavate arvestite tarne ja paigalduse tellimused esitab hankija (ELV) projektijuht otse väiketööde raamlepingupartnerile. Tööde paremaks organiseermiseks peab töövõtja teavitama ELV projektijuhti katkestusega töödel 15 päeva ja ilma katkestuseta töödel 5 tööpäeva enne töö võimalikkust.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Tööde kestus: 10. juuli - 5. september 2014.
Pakkumised esitada 09.07.2014 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Kurina tee 26
Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
Kurina tee 26 Tori vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. juuli 2014
Tööde kestus 10. juuli - 5. september 2014