Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering elamute rajamiseks.

07. juuli 2014
Mäksa Vallavalitsus on algatanud Veskimäe külas Rootsi kinnistul (kt 50101:003:0060) ja lähialal detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ca 6 ha. Planeerimisel selgitatakse välja võimalused Emajõe kaldal metsamajandusmaa ümberkujundamiseks 4 elamukrundiks ja üheks eraõiguslikuks randumisalaks, uue ehitusõiguse andmise võimalused 4 elukondliku hoone ja abihoonete püstitamiseks ja tehnovõrkudega varustamiseks (elekter, joogivesi, reoveesüsteemid, küttelahendus ja kogujatee) ning Emajõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kuna planeering jääb Emajõe ääres püsiva üleujutusohuga alale peab maaomanik planeeringuga kavandatud oluliste keskkonnatingimuste muudatuste kohta eraldi tööna esitama keskkonnamõju eelhinnangu või läbi viima keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 741 1588
Map-pin

Asukoht

Rootsi
Veskimäe, Kastre vald, TARTUMAA, Eesti
Rootsi,Veskimäe, Kastre vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 6 ha