Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering ridaelamu rajamiseks.

07. juuli 2014
Narva Linnavalitsus on algatanud Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise. Algatatava detailplaneeringuga kaalutletakse võimalust moodustada 2. Jõesuu tn 32 krundipiir ning määrata ehitusõigus ridaelamu ehitamiseks. Krundil on olemas vana vundament, mille ehitusalune pind on 600 m². Juhul kui uus hoone püstitatakse vana vundamendi peale, lubatakse ehitada sama pindalaga hoone. Kui aga uus hoone plaanitakse teisse kohta, siis lubatud ehitusalune pindala ei tohi ületada 450 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamu reservmaa. 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa ulatuslikku kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut kuna planeeritavale hoonele määratakse korruselamumaa sihtotstarbe, mis on sisuliselt sama funktsiooniga. Samuti peab planeeritav ridaelamu jälgima piirkonna ehituslaadi. Nimelt mitte ületama 2 korrust ja 8,5 m kõrgust ning olema viilkatusega. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas ning selle planeeringuala pindala on ca 0,2 ha.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 359 9050 info@narvaplan.ee
Map-pin

Asukoht

Jõesuu 32
NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
Jõesuu 32 NARVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 0,2 ha