Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange torustike rekonstrueerimiseks. Pakkumuste tähtaeg: 24.07.2014.

08. juuli 2014
Pärnu Vesi AS kuulutab välja hanke Pärnu, Ranna pst torustike rekonstrueerimiseks lõigus Lehe tn - Kuuse tn. Hankelepingu esemeks on hankedokumentides kirjeldatud Pärnu linna Ranna pst lõigus Lehe tn - Kuuse tn torustike rekonstrueerimisega seotud ehitustööd.  Pärnu Ranna pst, lõigus Lehe tn-Kuuse tn ehitustööde raames:
1. rajatakse ca 254 m veetorustikku, 18 m reoveekanalisatsiooni torustikku ja 300 m sademeveetorustikku,
2. taastamine 2 osas
Tööd on jagatud etappideks:
1. Torustike rajamine,
2. Pärnu Vesi katendite taastamine,
3. Linnavalitsuse katendite taastamine
Täpsem informatsioon on hankedokumentides.
Tööde kestus: 90 päeva.
Koos pakkumusega tuleb esitada hankemenetluse käigus pakkuja kohustuste täitmata jätmisega hankijale tekitatud kahjude hüvitamise tagamiseks pakkumuse tagatis 1000 EUR, kas krediidi- või finantseerimisasutuse garantiikirjana või tagatise summa deponeerimisega hankija arvelduskontole EE961010902001453003 SEB Pangas, märkides selgituseks „Riigihanke /number registrist/ pakkumuse tagatis“.
Pakkumuse tagatise tagastamine või tagastamata jätmine toimub vastavalt RHS § 34.
 Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Dokumentide allalaadimiseks peab huvitatud isik end Riigihangete registris registreerima. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kaks tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele riigihangete registri kaudu kahe tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24. juuli 2014 kell 11:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
  • Sademe-, vihmaveesüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 24. juuli 2014
Tööde kestus 90 päeva