Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri pingeparanduseks. Tähtaeg 14. juuli.

08. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võrumaa Sõmerpalu vald Proosu AJ F3 pingeparanduseks.
Teostada tööd vastavalt tööprojektile nr IL1833.
Tööde üleandmise tähtaeg on 05.12.2014.
NB:Elektrilevi tellib:
- komplektalajaam "Raukuse"
- trafo 10/0,4 kV 100 kVA.
Nõutavad tagatised ja garantiid:
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 900 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikiri või maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumised esitada 14.07.2014 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

VÕRUMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. juuli 2014