Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuli 2014
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke kruuskattega riigimaanteede 18131 Karste-Kitse km.0,056-7,909 ja 18193 Räpina-Kahkva km.0,913-11,59 remondiks. Kruuskattega riigimaanteede 18131 Karste-Kitse km.0,056-7,909 ja 18193 Räpina-Kahkva km.0,913-11,59 remonditööd vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.
Tööde kestus: 830 päeva.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01. august 2014 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.
C) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
D) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu periood sisaldab 100 päeva ehitusperioodi ning 24 kuud garantiiperioodi.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
620 1200, 611 9300 info@mnt.ee, maantee@mnt.ee
Map-pin

Asukoht

Karste-Kitse km.0,056-7,909; Räpina-Kahkva km.0,913-11,59
ÜLE VABARIIGI, Eesti
Karste-Kitse km.0,056-7,909; Räpina-Kahkva km.0,913-11,59,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 01. august 2014
Tööde kestus 100 päeva +24 kuud