Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektritöödeks.

21. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Harju maakond Saue vald Valingu küla Hot-Box'i elektrivarustuse rajamiseks Keila-Tallinn 78,7-83,1km. Teostada tööd vastavalt projektile nr LP1198. Hanke mahtu kuulub arheoloogilise järelevalve teostamine.
Tööde üleandmise tähtaeg on 25.11.2014.
NB:Elektrilevi poolt tellitud:
- komplektalajaam (orient.tarne tahtaeg 05.10.2014).
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Enne tööde teostamist võtta ühendust automaatika osakonnaga ja täpsustada tööde teostamise aeg.
Nõutavad tagatised ja garantiid: Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikiri või maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "hanke viitenurmber ja hanke nimetus pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumised esitada 28.07.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Galina Fadejeva Tel.: +372 5136720 E-post: Galina.Fadejeva@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Keila-Tallinn 78,7-83,1km
HARJUMAA, Eesti
Keila-Tallinn 78,7-83,1km,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. juuli 2014