Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teelõigu ehitamiseks. Tähtaeg 31. juuli.

23. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Saare maakonnas Kuressaare linnas Voolu tänava teelõigu ehituseks. Hankekonkurss on välja kuulutatud Kuressaare linnas asuva Voolu tänava teelõigu ehitamiseks.
Hanke mahus tuleb ehitada asfaltbituumenkattega (nn pindamiskattega) sõidutee laiusega 5 m Voolu tn 8 kinnistuga piirnevas tänavamaa osas (katastritunnus: 34901:001:0052) pikkusega olemasolevast asfaltplatsist katastri lääne piirini. Pinnatava tee orienteeruv pindala on 360 m².
Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmete kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Tuleb lähtuda Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
NB! Pakkuja peab allkirjastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul. Antud tähtajal lepingu allkirjastamisest keeldumist on hankijal õigus käsitleda kui RHS §53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimise keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist.
Pakkumised esitada 31.07.2014 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Voolu
KURESSAARE, SAAREMAA, Eesti
Voolu,KURESSAARE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 31. juuli 2014