Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektriliitumiseks. Tähtaeg 5. august.

29. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Rannamõisa tee 42 liitumiseks elektrivõrguga.
Ehitada vastavalt projektile: Ehitusprojekt - LP1383, 217985, ARE-TAL-106137, Rannamõisa tee 42. Ehitusluba: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, välja antud 18.07.2014 nr 73015, EHR kood: 220707542.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Töö üleandmiseks nõutud dokumendid:
1. Töö üleandmise akt
2. Teostusjoonis geoalusel
3. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne
4. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
5. Maandustakistuse mõõtmise protokoll
6. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll
7. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokoll
8. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll
9. Kaetud tööde aktid koos fotodega
10. Kasutusloa taotlus
11. Elektriskeemi parandus
12. Fotod üleantavast tööst
13. Ehitustööde päevik
14. Töö ülesanne
NB!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid tarnib ja paigaldab hankija (ELV) väiketööde raamlepingupartner. Kaugloetavate arvestite tarne ja paigalduse tellimused esitab hankija (ELV) projektijuht otse väiketööde raamlepingupartnerile. Tööde paremaks organiseermiseks peab töövõtja teavitama ELV projektijuhti katkestusega töödel 15 päeva ja ilma katkestuseta töödel 5 tööpäeva enne töö võimalikkust.
Pakkumised esitada 05.08.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Angela Laine Tel.: +372 57880681 E-post: angela.laine@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Rannamõisa tee 42
Haabersti linnaosa, TALLINN, Eesti
Rannamõisa tee 42,Haabersti linnaosa, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. august 2014