Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kinnistu elektriliitumiseks. Tähtaeg 6. august.

30. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Lääne-Virumaa, Haljala vald, Kandle küla, Kopliotsa ja Suurekivi kinnistu liitumiseks.
Ehitada vastavalt Võrguehitus AS tööprojektidele: 1) EE Võrguehitus AS nr LL1094 2) EE Võrguehitus AS nr LL1092. Ehitusluba: Haljala Vallavalitsus 17.07.2014 nr 28, EHR kood: 220707485.
Ehitatakse kaks objekti, mis asuvad ühe toitealajaama piirkonnas.
Tehnilised põhiandmed:
1) Objekt 1. LL1094 216043 Kopliotsa kinnistu peakaitse suurendamine ja üleminek 3-faasile Kandle külas Haljala vallas
1.1. Ehitada Võrguehituse AS tehnilise projekti nr LL1094 alusel
1.2. Sisselõige KP kaabelliinile ja komplektalajaama paigaldus
1.3. MP kaabelliini paigaldus ca 406 m
1.4. Sokliga LK paigaldus ja vana mõõtesüsteemi demontaaz
1.5. MP õhuliini demontaaz ca 886 m
2) Objekt 2. LL1092 215894 Suurekivi mü suvila liitumine Kandle külas Haljala vallas
2.1. Ehitada Võrguehituse AS tehnilise projekti nr LL1092 alusel
2.2. MP kaabelliin ca 156 m
2.3. MP õhuliini juhtme vahetus ca 340 m
2.4. Sokliga LK paigaldus.
NB! 1) Alajaam ja trafo tellitud. Alajaam valmis 15.07.2014 a.
2. Mõõtesüsteemid paigaldab raamlepingupartner.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
NB!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid tarnib ja paigaldab hankija (ELV) väiketööde raamlepingupartner. Kaugloetavate arvestite tarne ja paigalduse tellimused esitab hankija (ELV) projektijuht otse väiketööde raamlepingupartnerile. Tööde paremaks organiseermiseks peab töövõtja teavitama ELV projektijuhti katkestusega töödel 15 päeva ja ilma katkestuseta töödel 5 tööpäeva enne töö võimalikkust.
Pakkumised esitada 06.08.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Angela Laine Tel.: +372 57880681 E-post: angela.laine@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Kandle, Haljala vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
,Kandle, Haljala vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. august 2014