Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange ristmiku valgusfoori juhtimiskilbi elektripaigaldise hankimiseks ja paigaldamiseks. Tähtaeg 6. august.

30. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Sõpruse pst ja Linnu tee ristmiku valgusfoori juhtimiskilbi elektripaigaldise hankimiseks ja paigaldamiseks. Ehitada vastavalt ehitusprojekt -LP1286 "Valgusfoori juhtimiskilbi elektrivarustus, Sõpruse pst ja Linnu tee ristmik, Kristiine, Tallinn" Ehitusluba: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, välja antud 12.06.2014 nr 72345/EHR kood: 220705051.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Töö üleandmiseks nõutud dokumendid:
1. Töö üleandmise akt
2. Teostusjoonis geoalusel
3. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne
4. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
5. Maandustakistuse mõõtmise protokoll
6. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll
7. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokoll
8. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll
9. Kaetud tööde aktid koos fotodega
10. Kasutusloa taotlus
11. Elektriskeemi parandus
12. Fotod üleantavast tööst
13. Ehitustööde päevik
14. Töö ülesanne
NB!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid tarnib ja paigaldab hankija (ELV) väiketööde raamlepingupartner. Kaugloetavate arvestite tarne ja paigalduse tellimused esitab hankija (ELV) projektijuht otse väiketööde raamlepingupartnerile. Tööde paremaks organiseermiseks peab töövõtja teavitama ELV projektijuhti katkestusega töödel 15 päeva ja ilma katkestuseta töödel 5 tööpäeva enne töö võimalikkust.
Tööde kestus: 7. august - 24. oktoober 2014.
Pakkumised esitada 06.08.2014 10:00.
Info ja dokumendid: Marge Pihlak Tel.: +372 5061729 E-post: marge.pihlak@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Sõpruse pst ja Linnu tee ristmik
TALLINN, Eesti
Sõpruse pst ja Linnu tee ristmik,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. august 2014
Tööde kestus 7. august - 24. oktoober 2014