Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektriliinide ehitustöödeks. Tähtaeg 6. august.

31. juuli 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Valgamaa, Keskuse, F-2 nõuetekohasuseks ehitamiseks, Tõlliste vald, Laatre.
Käesoleva projektiga on lahendatud "Valgamaa, Keskuse, F-2 nõuetekohasus, Tõlliste vald, Laatre, IL1590" tööde teostamine. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
Ehitada täies tööde mahus vastavalt tööprojektile Võrguehituse AS, töö nr. IL1590.
Kui tööde käigus tekib vajadus muuta mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga ja see nõuetekohaselt vormistada.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistu omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja teostus (avakoosolek). Kalmer.Aunapu/TARTU/JV/Energia Telefon: 503 3481.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Pakkumised esitada 06.08.2014 10:00.
Info ja dokumendid: Taimi Ostrat Tel.: +372 5227010 E-post: taimi.ostrat@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Valga vald, VALGAMAA, Eesti
 Valga vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. august 2014