Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering kolme tootmismaa ja transpordimaa otstarbega kinnistu moodustamiseks, ehitusõiguse seadmiseks.

31. juuli 2014
Kuusalu Vallavalitsus algatas Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 16 kinnistu ja Vana-Narva mnt 14 kinnistu detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ning kolme tootmismaa ja transpordimaa otstarbega kinnistu moodustamine, ehitusõiguse ning sadevee kogumise ja liigvee ärajuhtimise lahendite täpsustamine, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 77 127 m².
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 650 8800 info@maru.ee
Map-pin

Asukoht

Vana-Narva mnt 16,14
Kiiu, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
Vana-Narva mnt 16,14,Kiiu, Kuusalu vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 77 127 m²