Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri nõuetekohasuse tagamiseks. Tähtaeg 7. august.

01. august 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Hiiumaa, Pühalepa vald, Suuremõisa AJ F5 nõuetekohasuse tagamiseks. Ehitada vastavalt tööde kirjeldusele ja joonisele.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist.
Toomas Arbo/HIIUMAA/JV/Energia Telefon: 71 50 002; 52 93 901
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Pakkumised esitada 07.08.2014 10:00.
Info ja dokumendid: Taimi Ostrat Tel.: +372 5227010 E-post: taimi.ostrat@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Suuremõisa, Hiiumaa vald, HIIUMAA, Eesti
 Suuremõisa, Hiiumaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. august 2014