Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektriliitumiseks. Tähtaeg 8. august.

04. august 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Pärnu mnt 541 I liitumiseks. Tehnilised põhiandmed: 10/0,4 kV kahetrafolise komplektalajaama paigaldus, 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinide ehitus. Liitumiskilpide paigaldus. 10/0,4 kV komplektalajaama demonteerimine.
Ehitada vastavalt projektile nr 11200 AS Nord Projekt. Ehitusluba: Saku Vallavalitsus 29.05.2014 nr 24750, EHR kood: 220703476.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
NB! Projektist jääb välja 10 kV kaabelliini nr 14020 ja 14811 ümbertõstmine. Uue Büroo alajaama toiteks pikendada olemasolevaid kaableid nr 1420 ja 14811 demonteeritava Büroo alajaama kohast, uue Büroo alajaamani. Liitumiskilpi 129790LK ei paigaldata arvestit.
Originaal projekt ja ehitusluba projektijuht Raivo Pilt käes Kadaka tee 63 tuba 222. Elektrilevi OÜ poolt tarnitavad materjalid (alajaam ja jõutrafod tellitud) saab kätte oktoobri algul 2014.a.
Pakkumised esitada 08.08.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Angela Laine Tel.: +372 57880681 E-post: angela.laine@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Pärnu mnt 541
Jälgimäe, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
Pärnu mnt 541 Jälgimäe, Saku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. august 2014