Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange merediiselmootori soetamiseks ja paigalduseks. Pakkumuste tähtaeg: 12.08.2014.

06. august 2014
Kihnu Mere Selts kuulutab välja hanke merediiselmootori soetamiseks ja paigalduseks vabatahtliku merepääste alusele. Käesoleva lihthanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud tööde teostamine. Tellija eesmärk on paigaldada renoveeritud (plastikuga kaetud) lappaja-tüüpi paadile täiskomplektsuses merediiselmootor koos võlliliini ja vindiga, et võtta see kasutusse vabatahtliku merepääste alusena. Pakkumus edastatakse etteantud tähtajaks käsipostiga või tähitult MTÜ Kihnu Mere Selts aadressil.
Tööde kestus: 3 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. august 2014 kell 13:00.
LISATEAVE
  1. Pakkumus tuleb esitada kirjalikus vormis käsipostiga või tähitult MTÜ Kihnu Mere Selts aadressil Ruudu Lemsi küla, Kihnu vald hiljemalt 12. august 2014. a. Kell 13:00 (peab olema saabunud).
2. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna
3. Pakkumuse kõikidel lehekülgedel peab alumises parempoolses nurgas olema lehekülje number ja hankija allkirjaõigusliku isiku või volitatud esindaja allkiri.
4. Parandused, sealhulgas teksti kustutamine, vahelekirjutused või muud muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
5. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
6. Pakkumus esitatakse ühes kinnises pakendis ühes köidetud eksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.
7. Hankija märgib pakkumuse kättesaamisel pakkumuse kättesaamise kuupäeva ja kellaaja.
8. Pakkuja võib enne hankedokumentides nimetatud tähtaega esitada uue pakkumuse. Uus pakkumus tuleb esitada koos kirjaliku teatega tunnistada eelnevalt esitatud pakkumus kehtetuks.
9. Hankija väljastab uue pakkumuse esitamisel tõendi, mida on täiendatud märkega "Uus pakkumus".
10. Pakkuja võib esitataud pakkumuse tagasi võtta esitades sellekohase kirjaliku teate hankijale enne hankedokumentide nimetatud pakkumuse esitamise tähtaega.
11. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
12. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
13. Pakkumuse märgistamise juhised
Pakkumust sisaldavale pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:
a) hankija nimi;
b) hankija aadress;
c) hankija nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);
d) “MOOTOR”;
e) “Mitte avada enne 12.08.2014.a kell 13:00”.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kihnu Mere Selts MTÜ, Lemsi, Kihnu vald
+372 56 301 870 , +372 53 345 337 kihnu@kihnumereselts.ee
Map-pin

Asukoht

Kihnu saar, Kihnu vald, PÄRNUMAA, Eesti
 Kihnu saar, Kihnu vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 12. august 2014
Tööde kestus 3 kuud