Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange 0,4 kV õhuliini F4 rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 19. august.

12. august 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Värska katlamaja 0,4 kV õhuliini F4 rekonstrueerimiseks.
Ehitada vastavalt dokumentidele. Tehnilised põhiandmed: Õhukaabel EX 4x95 L=0,87 km, Õhukaabel EX 4x50 L= 0,47 km, Õhukaabel EX 4x25 L=0,09 km, tõmmitsaid 4 tk, Maandusi(maandustakistus alla 30 oomi) 3 tk, Liitumiskilpe 2 tk, Kaitselüliti vahetus alajaamas(ABB SACE Tmax XT2) 1 tk, masti õigumisi 3 tk.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust piirkonna käidukorraldaja, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Töö üleandmiseks nõutud dokumendid:
1. Töö üleandmise akt
2. Teostusjoonis lihtalusel
3. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne
4. Maandustakistuse mõõtmise protokoll
5. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll
6. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokollid
7. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll
8. Ristmeväljade/ gabariidi mõõtmise akt
9.Tagastuva materjali üleandmise-vastuvõtmise akt
10. Tagastuva metalli kaalumiskviitung
11. Fotod üleantavast tööst
12. Tellimus
13. Materjali arve-saateleht
Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja sektsioneerivate mastilülitite(SZ-liinilüliti - lahutuspunkt madalpinge õhuliinil) projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0, 4-20 kV võrgustandard - tähistused) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähiseid väljastab käiduosakonna andmehalduse sektor optahis@elektrilevi.ee.
Tööde kestus: 21. august - 23. oktoober 2014.
Pakkumised esitada 19.08.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Angela Laine Tel.: +372 57880681 E-post: angela.laine@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Värska, Setomaa vald, VÕRUMAA, Eesti
 Värska, Setomaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 21. august - 23. oktoober 2014
Esitamise tähtaeg 19. august 2014