Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektrivarustuse rajamiseks. Tähtaeg 21. august.

13. august 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke A. Lauteri tn 2/Islandi väljak 1 elektrivarustuse rajamiseks (Projekti muudatus). Ehitada vastavalt projektile IP0458, Eesti Energia Võrguehitus AS, uued Välisministeeriumi toite maakaabelliinid (sh AJ MP kaitselülitid, kaabliredelid, MP voolutrafodega mõõtesüsteemid). Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Hankida ja paigaldada 2-tariifsed KLG arvestussüsteem ja koostada Tööülesanded.
NB! Töö mahtude tabeli lisarida "Muud tööd" all: Kaablitele paigaldamine hoones sees kaabliredelitele - paigaldamine arvestada kaabelliini artikli sisse (artikli all paigaldus juba kirjas).
Projekti muudatuse koostamise põhjuseks oli maaomaniku soov muuta ehitustegevuse alguses tehnilistel põhjustel kaablitrassi asukohta A. Lauteri tn 2/Islandi väljak 1 kinnistul. Uus kaablitrass kulgeb suures osas olemasolevate elektrikaablitega paralleelselt ning kogu ehitustegevus toimub erakinnistul. Projekt sisaldab vajalikus mahus uuendatud kooskõlastusi. Uus trassi lahendus on saanud TLPA poolse heakskiidu.
Kõik projektiga ettenähtud tööd toimuvad suletud territooriumil - erakinnistul A. Lauteri tn 2/Islandi väljak 1. Planeeritavad tööd objektil tuleb piisava ajavaruga kooskõlastada EV Välisministeeriumi esindajaga. Ehitajal tuleb arvestada enne ehitustegevuse alustamist ajakuluga, mis võib kaasneda inimtööjõule ja tehnikale tehtavale taustakontrollile.
Kaablid on ettenähtud paigaldada terves ulatuses (kaablid hoovil kui ka hoones sees) ühes tükis. Kui mõjuvatel tehnilistel põhjustel ei ole võimalik kaableid ilma muhvimata paigaldada, kooskõlastada lahendus eelnevalt EV Välisministeeriumi esindajaga.
Tööde kestus: 22. august - 31. oktoober 2014.
Pakkumised esitada 21.08.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Katrin Karu, Tel.: +372 56472324 E-post: Katrin.Karu@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

A. Lauteri tn 2/Islandi väljak 1
TALLINN, Eesti
A. Lauteri tn 2/Islandi väljak 1 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. august 2014
Tööde kestus 22. august - 31. oktoober 2014