Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange survekatsetuste läbiviimiseks soojustrassides. Tähtaeg 28. august.

19. august 2014
Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja hanke survekatsetuste läbiviimiseks soojustrassides Järve linnaosas.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 28.08.2014 a kella 09.00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 28.08.2014 a kell 08.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 28.08.2014 a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.
Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 337 8500 linnavalitsus@kjlv.ee
Map-pin

Asukoht

KOHTLA-JÄRVE, IDA-VIRUMAA, Eesti
 KOHTLA-JÄRVE, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. august 2014