Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kastmisrambi ostmiseks. Pakkumuste tähtaeg: 10.09.2014.

26. august 2014
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutab välja avatud hanke kastmisrambi ostmiseks. Käesolevaga palume Teil teha hinnapakkumus kasvatusväljakule kolme kastmisrambi ostmiseks. Kastmisrambi hind peab sisaldama transporti RMK Tartu Puukooli (Rõõmu tee 1 51013 Tartu).
Tööde kestus: 11.09.2014 - 30.11.2014.
Pakkuja peab esitama riigihangete seaduse § 34 kohase pakkumuse tagatise suurusega 500 eurot kas vastava summa deponeerimisena hanke läbiviija (Riigimetsa Majandamise Keskuse) arvelduskontole EE881010002021370008 SEB pangas (makse selgitus: „Pakkumuse tagatis riigihankes 154823 pakkuja [pakkuja nimi] eest“), panga viitenumber 4000004303, või võlaõigusseaduse §-le 155 vastava krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja tagasivõtmatu ja tingimusteta garantiina pakkuja poolt hankemenetluse käigus kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või osalise hüvitamise tagamiseks. Rahasumma deponeerimisena esitatud tagatise korral esitab pakkuja makse toimumist tõendava dokumendi koos pakkumusega. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse tagatise tõendusdokumendist (garantiikirjast) peab nähtuma, et tagatis antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele esitamiseks (võlausaldajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus), tagatis on tagasivõtmatu ja tingimusteta ning et garantii andja on kohustatud tegema väljamakse kuni tagatise summa ulatuses Riigimetsa Majandamise Keskuse esimesel nõudel peale seda, kui tagatise esitanud pakkuja võtab oma hankemenetluses esitatud pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi. Tagatis peab olema antud kehtivusega vähemalt riigihankes pakkumuste jõusoleku tähtaja lõpuni. Pakkumuse tagatis jääb hankijale või hankijal tekib õigus see realiseerida, kui pakkuja võtab oma pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.
Info ja dokumendid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10. september 2014 kell 11:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Riigimetsa Majandamise Keskus , Sagadi, Haljala vald
+372 676 7500 rmk@rmk.ee
Briefcase
hanked@rmk.ee
Tellija esindaja
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. september 2014
Tööde kestus 11. september 2014 - 30. november 2014