Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liiniprobleemi lahendamiseks. Tähtaeg 21. oktoober.

14. oktoober 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tehnika F4, Kabala küla, Türi vald, liiniprobleemi lahendamiseks, IS1297. Liinide pikkused koos varuga on toodud remondiprojekti joonisel ja projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
Ehitada vastavalt lisatud projektile IS1297.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Enne ehitustööde algust kutsuda ehitaja poolt kokku objekti avakoosolek kooseisus: käidukorraldaja/projektijuht. Ehitajal tuleb koosolekule kaasa võtta tööde teostamise graafik.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Tööde kestus: 22. oktoober - 19. detsember 2014.
Pakkumised esitada 21.10.2014 09:00.
Info ja dokumendid: Taimi Ostrat Tel.: +372 5227010 E-post: taimi.ostrat@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Kabala, Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
,Kabala, Türi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. oktoober 2014
Tööde kestus 22. oktoober - 19. detsember 2014