Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöödeks. Tähtaeg 3. mai.

11. aprill 2016
Osaühing Puka Vesi kuulutab välja avatud hanke Puka aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike projekteerimis- ja ehitustööde I etapiks. Hankelepingu objektiks on projekteerimis ja ehitustööd Valga maakonnas, Puka aleviku Tööstuse ja Ebumäe tänava piirkonnas indikatiivselt järgmises mahus: veetorustikud (ca 2084 m), isevoolsed kanalisatsioonitorustikud (ca 2359 m), survekanalisatsioonitorustikud (ca 230 m) ning 1 uus reoveepumpla. Nimetatud mahud on üksnes indikatiivsed ning põhinevad eelprojektil ja tehnoloogilisel projektil. Pakkuja peab arvestama, et tööde mahud täpsustuvad tegeliku olukorra kaardistamisel (geodeesia) tuginedes eelprojekti tasemel joonisele ning tööprojekti koostamise ja ühendatavate kinnistute kooskõlastamise käigus.
Tööde kestus: 8 kuud.
Pakkuja on kohustatud koos pakkumusega esitama pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina lisatud vormil III või rahasumma deponeerimisena Puka Vesi OÜ ak EE201010220224074226 summas 5’000 eurot.
Tagatisraha ülekande puhul esitab pakkuja koos pakkumusega maksekorralduse koopia; maksekorraldusele märkida „RH nr 173159, pakkumuse tagatis. Puka aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike projekteerimis- ja ehitustööde I etapp ”.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.05.2016 kell 10:00.
Viide programmile: SA KIK Keskkonnaprogramm.
LISATEAVE
  1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee.
2. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (register võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga).
3. 5.6.3 Juhul kui digiallkirjastamine ei ole võimalik (näiteks piiriülesed pakkujad) või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is, paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist Hankijale aadressil: Puka Vesi OÜ, Kooli 6, Puka alevik 67217, Puka vald, Valgamaa. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.
4. Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office ning ka MS Office formaate.
5. Pakkumuste hinnaloendid tuleb esitada ka MS Excel formaadis.
6. Pakkumuse dokumentide mahu piirangud eRHR-is on soovitavalt 5MB ühe dokumendi kohta ja 20 MB pakkumuse kogumahu kohta. Ilma digiallkirjata saab eRHRi kaudu esitada dokumente kogumahus kuni 100 MB. Kui Pakkuja poolt esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vm eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist Hankijale aadressil Puka Vsi OÜ, Kooli 6, Puka alevik 67217, Puka vald, Valgamaa.
7. Pakkuja ei krüpteeri pakkumuse dokumente, kuna registris on tagatud pakkumuste konfidentsiaalsus. Pakkumused saab avada ning tutvuda nende sisuga alles pärast esitamise tähtaja möödumist.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Puka Vesi OÜ, Puka, Otepää vald
pukavesi@puka.ee
Map-pin

Asukoht

Tööstuse, Ebumäe
Puka, Otepää vald, VALGAMAA, Eesti
Tööstuse, Ebumäe Puka, Otepää vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
  • Kanalisatsioonisüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 3. mai 2016
Tööde kestus 8 kuud