Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering puhkemaja ja kämpingute rajamiseks.

10. november 2014
Algatati Mere kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärkideks on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maa sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusõiguse määramine puhkemaja ja kämpingute rajamiseks, krundi hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ning servituutide vajaduse määramine.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Minikopp OÜ, KURESSAARE
+372 53 316 131 kalle.kuning@gmail.com
Map-pin

Asukoht

Kungla, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
,Kungla, Saaremaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 10 649 m²