Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajaliku torustiku rajamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 19.11.2014.

11. november 2014
AS Pärnu Vesi kuulutab välja hanke  Pärnu linnas Pärja 4 liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Hankelepingu esemeks on hankedokumentides kirjeldatud Pärnu linnas asuva Pärja 4 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajaliku torustiku rajamine. Töö sisaldab Pärja 4 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisastiooniga liitumiseks vajaliku torustiku rajamist. Vajalik on rajada veevarustuse ühendustoru ja liitumispunkt ning kanalisatsiooni ühendustoru ja liitumispunkt. Orienteeruvad mahud:
- veetorustiku pikkus on ca 7 m,
- reoveekanalisatsioontorustiku pikkus on ca 6 m.
Täpsemad tingimused hankedokumentides.
Tööde kestus:  21.11.2014 - 15.05.2015.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kaks tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele riigihangete registri kaudu kahe tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. november 2014 kell 11:00.
LISATEAVE
  Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need skaneerituna läbi registri, kuid nõutud originaaldokumendid edastatakse pakkumuste esitamise tähtajaks hankijale aadressile Vingi 13, Pärnu 80010.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakutud maksumus ei vasta liituja võimalustele.
Hankija võib kvalifitseerunud pakkujatega läbirääkimisi pidada, mis protokollitakse.
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, käitub hankija vastavalt riigihangete seaduse § 53.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Pärna 4
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Pärna 4,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. november 2014
Tööde kestus 21. november 2014 - 15. mai 2015