Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange gudronaatori ostmiseks. Pakkumuste tähtaeg: 01.12.2014.

12. november 2014
AS Eesti Teed kuulutab välja avatud hanke gudronaatori ostmiseks. Hankija ostab ohtliku vedeliku veoanuma kiirvahetusraamil, mis paigaldatakse hankija näidatud sõidukile ning on ette nähtud teede pindamistöödel põlevkivibituumeni või bituumeniemulsioonide pihustamiseks tee pinnale.
Tööde kestus: 4 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01. detsember 2014 kell 10:00.
LISATEAVE
  Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus hankemenetluses osaleda, on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. Pakkumuste esitamise tähtaja jooksul palume Hankijat viivitamatult informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet (ka eduka pakkumuse esitanud pakkuja pretensiooni või lisanõuet hankelepingu täitmise käigus).
Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet läbi Riigihangete registri ning RHS § 56 lg 2 tähenduses on hankija kohustatud andma vastused esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul, seega soovitame küsimused selgituste või täiendava teabe saamiseks esitada hankijale hiljemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega, et hankija jõuaks anda küsimustele sisulised vastused ning teised pakkujad jõuaks enne pakkumuste esitamist antud vastustega arvestada.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Eesti Teed AS, RAKVERE
info@eestiteed.eu
Map-pin

Asukoht

KURESSAARE, SAAREMAA, Eesti
,KURESSAARE, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 01. detsember 2014
Tööde kestus 4 kuud