Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kaitsme nimivoolu suurendamiseks. Tähtaeg 21. november.

14. november 2014
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke AS Torfex elektrivarustuse kaitsme nimivoolu suurendamiseks LP1710. Ehitada vastavalt tööprojektile, Empower AS LP1710 Töödega alustada koheselt peale hankelepingu sõlmimist.
Alajaama pingestamine peab toimuma hiljemalt 31.12.2014
Alajaama kinnitatid tarneaeg 28.11.2014
Trafo kinnitatud tarneaeg: 30.11.2014
Mõõtesüsteem: S650-400/5-G (SMA410CT44.0089 5A GPRS) LP asukoht: Ostja toitekaabli kingadel alajaama 0,4 kV jaotusseadmes
Töö tähtaeg 30.01.2015
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Enne tööde teostamist võtta ühendust automaatika osakonnaga ja täpsustada tööde teostamise aeg
Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja sektsioneerivate mastilülitite (SZ-liinilüliti - lahutuspunkt madalpinge õhuliinil) projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0, 4-20 kV võrgustandard -tähistused) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähiseid väljastab Käiduosakonna Andmehalduse sektor optahis@elektrilevi.ee. Lisainfo tel. 53 06 7398 Üle 100A arvestite logistika toimub läbi AS Esvika Elekter.
Tööde kestus: 24.11.2014 - 30.01.2015.
Pakkumised esitada 21.11.2014 10:00.
Info ja dokumendid: Marge Pihlak Tel.: +372 5061729 E-post: marge.pihlak@elektrilevi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Kurena, Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
,Kurena, Tori vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 24.11.2014 - 30.01.2015
Esitamise tähtaeg 21. november 2014