Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Valminud on veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu.

25. november 2014
Valminud on Perevara AS Mammu veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi eelnõu. Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Mammu veisefarmi rekonstrueerimine ja laiendamine. Peamiseks eesmärgiks on veisefarmi laiendamine, loomadele paremate pidamistingimuste tagamine ja kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt.
Olemasolevas veisefarmi kompleksis viiakse läbi rekonstrueerimine ja laiendamine. Soovitakse kaasajastada loomade pidamistingimusi ning tuua ühte veisefarmi kompleksi kogu tootmine. Rajatakse kaks laudahoonet, lüpsihoone koos olmeblokiga. Vedelsõnniku mahutamiseks rajatakse lisaks olemasolevale tahesõnnikuhoidlale kaks 7000 m³ mahutavusega vedelsõnnikuhoidlat (kavandatud on rõngasmahutid kokku mahutavus 14 000 m³). Rajatakse uued silohoidlad mahutavusega ca 18 000 tonni, tuletõrje veehoidla ning vajalikud abihooned. Veisefarm laiendatakse maksimaalselt kohtade arvuni: 1000 lüpsilehma; 100 kinnislehma; 100 erivajadustega lehma; 200 mullikat; 380 vasikat.
KMH programmi eelnõu tutvustav avalik väljapanek kestab 01. detsember kuni 14. detsembrini 2014. KMH programmi eelnõuga on võimalik avaliku väljapaneku kestel tutvuda Jõgeva Vallavalitsuses (aadress: Piiri 4, Jõgeva linn, 48307, Jõgevamaa), vallavalitsuse kantseleis tööpäevadel kell 9:00-16:00 ja elektrooniliselt Jõgeva valla kodulehel www.jogevavv.ee.
KMH programmi eelnõu kohta võib esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 14. detsember 2014 Jõgeva Vallavalitsusele lihtkirjaga aadressil Piiri 4, Jõgeva linn, 48307, Jõgevamaa; e-posti aadressil aavo@jogevavv.ee; Alkranel OÜ-le e-posti aadressil alar@alkranel.ee. Avalik arutelu toimub 15. detsembril 2014 algusega kell 16:00 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Jõgeva linnas, Piiri 4.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Perevara AS, Jõgeva vald
+372 776 2561 perevara@estpak.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 736 6676 info@alkranel.ee
Map-pin

Asukoht

Jõgeva vald, JÕGEVAMAA, Eesti
,Jõgeva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 1.-14. detsember 2014