Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektripaigaldise käiduteenuse osutamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 12.12.2014.

27. november 2014
Eesti Teed AS kuulutab välja avatud hanke elektripaigaldise käiduteenuse ostmiseks.  Eesti Teed AS-le kuuluvate elektripigaldiste käidukorralduse teenuse osutamine.
Maksumuse vahemik alates: 35 000 €
Maksumuse vahemik kuni: 50 000 €.
Raamlepingu kestus: 36 kuud.
Info ja dokumendid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. detsember 2014 kell 10:00.
LISATEAVE
  Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus hankemenetluses osaleda, on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. Pakkumuste esitamise tähtaja jooksul palume Hankijat viivitamatult informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet (ka eduka pakkumuse esitanud pakkuja pretensiooni või lisanõuet hankelepingu täitmise käigus).
Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet läbi Riigihangete registri ning RHS § 56 lg 2 tähenduses on hankija kohustatud andma vastused esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul, seega soovitame küsimused selgituste või täiendava teabe saamiseks esitada hankijale hiljemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega, et hankija jõuaks anda küsimustele sisulised vastused ning teised pakkujad jõuaks enne pakkumuste esitamist antud vastustega arvestada.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Eesti Teed AS, RAKVERE
+372 326 4681 info@eestiteed.eu
Map-pin

Asukoht

Pärnumaa, Tartumaa, Saaremaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa
MITU MAAKONDA, Eesti
Pärnumaa, Tartumaa, Saaremaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 12. detsember 2014
Tööde kestus 36 kuud