Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vaatlusarvutite ostmiseks. Tähtaeg 23. detsember.

16. detsember 2015
Politsei- ja Piirivalveamet kuulutab välja hanke vaatlusarvutite ostmiseks. Leping 2 (kahe) vaatlusarvuti ostmiseks sõlmitakse lähtudes riigihangete seaduse §-st 4 ning § 16 lõikest 1.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 11 250 €.
Tööde kestus: 6 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg:  23.12.2015 kell 11:00.
LISATEAVE
  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise hankedokumentides sätestatud tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).
- Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR-is) hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta eRHR-i kasutamisest või mittekasutusest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
- Huvitatud isikud saavad hanketeate ja hankedokumentide kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi eRHR-i teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Telefoni või e-posti teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHR-i teabevahetuse lehele. eRHR saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHR-is käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele.
- Juhul kui pakkumus sisaldab sellist teavet, mida pakkuja peab konfidentsiaalseks, tuleb pakkumuses koos vastava põhjendusega ära näidata, milline teave on konfidentsiaalne.
- Võrdsete maksumuste korral eelistab hankija pakkujat, kelle müügitulu lõppenud majandusaastal on suurem.
- Hankija jätab endale võimaluse pidada pakkujatega läbirääkimisi, et vajadusel muuta seadmete tehnilisi parameetreid, et mahtuda hanke eeldatava maksumuse sisse.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 612 3000 info@politsei.ee
Map-pin

Asukoht

Pärnu mnt 139
TALLINN, Eesti
Pärnu mnt 139 Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 6 kuud
Esitamise tähtaeg 23. detsember 2015