Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kastmisrampide ostmiseks. Tähtaeg 9. september.

21. august 2015
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutab välja avatud hanke kastmisrampide ostmiseks.  Käesolevaga palume Teil teha hinnapakkumus kasvatusväljakule kuue kastmisrambi ostmiseks. Kastmisrambi hind peab sisaldama transporti RMK Tartu Puukooli (Rõõmu tee 1 51013 Tartu).
Kavandatav alguskuupäev: 24.09.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 20.12.2015.
 Pakkuja peab esitama riigihangete seaduse § 34 kohase pakkumuse tagatise summas 1000 EUR, kas:
1. vastava summa deponeerimisena hankija arvelduskontole 10002021370008 SEB pangas (makse selgitus: „Pakkumuse tagatis riigihankes Kastmisrampide ostmine pakkuja [pakkuja nimi] eest“), panga viitenumber 4000004303, või
2. võlaõigusseaduse §-le 155 vastava krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja tagasivõtmatu ja tingimusteta garantiina pakkuja poolt hankemenetluse käigus kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või osalise hüvitamise tagamiseks. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse tagatise tõendusdokumendist (garantiikirjast) peab nähtuma, et tagatis antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele esitamiseks (võlausaldajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus), tagatis on tagasivõtmatu ja tingimusteta ning et garantii andja on kohustatud tegema väljamakse kuni tagatise summa ulatuses Riigimetsa Majandamise Keskuse esimesel nõudel peale seda, kui tagatise esitanud pakkuja võtab oma hankemenetluses esitatud pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.
Rahasumma deponeerimisena esitatud tagatise korral esitab pakkuja makse toimumist tõendava dokumendi koos pakkumusega.
Info ja dokumnedid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09. september 2015 kell 11:00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 676 7500 rmk@rmk.ee
Map-pin

Asukoht

Rõõmu tee 1
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Rõõmu tee 1,TARTU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. september 2015
Tööde kestus 24. september - 20. detsember 2015