Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneering äri-ja tootmishoonete rajamiseks.

04. aprill 2016
Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Seljaku tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.  Detailplaneeringuga kavandatakse jagada kinnistu kaheks krundiks (hilisema liitmise võimalusega) ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.  Seljaku tn 6a kinnistule lahendatakse juurdepääs Tänassilma külas Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tänav L1 kinnistute detailplaneeringuga kavandatud uue rajatava juurdepääsutee kaudu, mis hakkab kulgema Valdmäe tänavalt. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Seljaku tn 6a kinnistu piirneb lõuna ja ida poolt Saku valla halduspiiriga ning jääb Saue ja Saku valla haldusterritooriumil asuva äri- ja tootmispiirkonda, Tallinn-Pärnu-Ikla teest ca 200 m kaugusele. Seljaku tn 6a kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringu eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalikustamine toimub 19.04.2016 kuni 2.05.2016 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 674 7500 h.kek@harjukek.ee
Map-pin

Asukoht

Seljaku 6a
Laagri, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
Seljaku 6a Laagri, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 26 165 m²
Objektiga/dokumentidega tutvumine 19.04.2016 - 2.05.2016