Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. aprill 2015
Muudetud pakkumuste tähtaega!
Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke riigimaantee nr 51 Viljandi - Põltsamaa km 14,750-19,000 teekatte taastusremondiks. Riigimaantee nr 51 Viljandi - Põltsamaa km 14,750-19,000 teekatte taastusremont vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.
Tööde kestus: 808 päeva.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. mai 2015 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele riigihangete registris.
C) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
D) Hanketeate punktis II.3) esitatud hankelepingu periood sisaldab 2,5 kuud ehitusperioodi ja 24 kuud garantiiperioodi.
Vahetähtajad:
1. Freesimiskaardi koostamiseks on aega 3 nädalat alates Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast.
2. Katte ehitustööd peavad olema lõpetatud 2 kuu jooksul alates Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast.
3. Kõikide tööde lõpetamise tähtaeg on 2,5 kuud, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd, sealhulgas Lepingu muudatustes kokkulepitud ettenägemata tööd ja võimalikud täiendavad tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 620 1200 info@transpordiamet.ee
Map-pin

Asukoht

km 14,750-19,000
MITU MAAKONDA, Eesti
km 14,750-19,000  Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. mai 2015
Tööde kestus 2,5 kuud + 24 kuud