Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimiseks ja automatiseerimiseks. Tähtaeg 12. mai.

05. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Ida-Virumaa Alajõe-Kauksi fiidri rekonstrueerimiseks ja automatiseerimiseks II etapp II0555.
Käesoleva projektiga II0555 on lahendatud aadressil Ida-Virumaa Alajõe-Kauksi fiidri rekonstrueerimine ja automatiseerimine II etapp.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Pakkumuse tagatis 700,00 eurot.
NB! Elektrilevi OÜ poolt Pärna ja Roosimäe HEKAd, KP jaotuspunkt, KP kaabel 3x120mm² kogus 2918 m ja mastivõimsuslüliti - orienteeruv tarneaeg juuni 2015.a.
NB! Kõik kontsentraatoriga seotud tööd peab teostama Ericsson Eesti AS. Kontsentraatori paigaldamiseks/ümber tõstmiseks peab Töövõtja ühendust võtma Ericsson Eesti AS-iga, e-kirja teel: amm.rollout@ericcson.ee, subjecti reale kirjutada: DC paigaldus. Lisainformatsiooni annab Ericsson Eesti AS töötaja Tarmo Toimetaja, tel. +372 512 2982
Infoks: alates 1. maist hakkab kehtima uus ohutusjuhend. Seoses sellega muutuvad ka elektriala isikute nimetused ja hakkab kehtima uus nimekirja vorm. Uus vorm on V133 Töötoimingu eest vastutavaks määratud isikute, töörühma liikmete ja pingealuste tööde tegijate nimekirja vorm.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Tööde kestus: 13. mai - 1. september 2015.
Pakkumised esitada 12.05.2015 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

IDA-VIRUMAA, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 12. mai 2015
Tööde kestus 13. mai - 1. september 2015