Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange alajaama ja liini paigaldamiseks. Muudetud pakkumuste tähtaega! Pakkumuste tähtaeg: 18.05.2015.

07. mai 2015
Muudetud pakkumuste tähtaega!
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Raplamaal Märjamaa vallas Sipa külas Luhtaru 10/0,4 kV alajaama ja 10 kV liini paigaldamiseks. Teostada tööd vastavalt lisatud tööprojektile.
NB! HEKAVM250 ja trafo Elektrilevi OÜ poolt!
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Kavandatav alguskuupäev: 20.05.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 30.10.2015.
 Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Info ja dokumendid: E-riigihangete keskkond.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18. mai 2015 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Sipa, Märjamaa vald, RAPLAMAA, Eesti
 Sipa, Märjamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. mai 2015
Tööde kestus 20. mai - 30. oktoober 2015