Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri nõuetekohasuse tagamiseks. Muudatused hanketeatises! Tähtaeg 18. mai.

07. mai 2015
Muudatused hanketeatises!
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Valga maakond, Karula vald, Lüllemäe küla, Lüllemäe AJ F4 ja F5 nõuetekohasuse tagamiseks (IL2162).
Tööd teostada vastavalt Leonhard Weiss Energy AS projektile IL2162.
Ehitusluba: Karula Vallavalitsus, 27.04.2015, nr 1512219/04785, ehitisregistri number 220728755.
NB! Töö toimub osaliselt mälestiste kaitsevööndis. Vajalik täita Muinsuskaitseameti ettekirjutisi! Mälestiste nr 13094 ja 13095 kaitsevöönd. Maahaudkalmistu pärimuse andmebaasis reg. nr. 1635.
Täiendavad märkused töö mahtude tabelile: Vastavalt projektile anda üle Karula Vallavalitsusele materjal (olemasoleva tänavavalgustuse tarbeks): 25 r/b masti, 15 r/b tuge, 3 tõmmitsat, 212 m juhe 1xA-25.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku eppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Enne ehitustööde algust kutsuda ehitaja poolt kokku objekti avakoosolek koosseisus: käidukorraldaja, projektijuht ja vajadusel projekteerija. Ehitajal tuleb koosolekule kaasa võtta tööde teostamise graafik. Peale koosolekut vormistada protokoll Elektrilevi OÜ vormil V165.
Tööde teostaja peab hankima MNT-st teehoiuväliste tööde luba.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Pakkumuse maksumuse tabeli kõik väljad "Ühiku hind" tuleb täita. Väljade osaline täitmine (sh hinnatabeli reale 0,00€ ühikhinna sisestamine) võib kaasa tuua pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise.
Tööde kestus: 19. mai - 5. oktoober 2015.
Pakkumised esitada 18.05.2015 12:00

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Lüllemäe, Valga vald, VALGAMAA, Eesti
 Lüllemäe, Valga vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. mai 2015
Tööde kestus 19. mai - 5. oktoober 2015