Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange alajaama asendamiseks komplektalajaamaga. Pakkumuste tähtaeg: 18.05.2015.

11. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke  Raplamaa Märjamaa vald Laukna küla Jääraka AJ asendamiseks komplektalajaamaga IK0285. Tööd teostada vastavalt projektile.
Töövõtjal kvalifitseerimisdokumendid hoolikalt üle vaadata. Muudetud on etteantud vormides olevat sõnastust! Esitada dokumendid õigetel kehtivatel vormidel!
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Kavandatav alguskuupäev: 22.05.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 30.10.2015.
akkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "Hanke viitenumber ning hanke nimetus pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Info ja dokumendid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18. mai 2015 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Laukna küla
Märjamaa vald, RAPLAMAA, Eesti
Laukna küla Märjamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. mai 2015
Tööde kestus 22. mai - 30. oktoober 2015