Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud turbatootmisala korrastamisprojekti koostamiseks keskkonnamõju hindamine.

14. mai 2015
Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Mustjala ja Lääne-Saare vallas Kuumi turbatootmisala korrastamisprojekti koostamiseks keskkonnamõju hindamise (KMH).
Kuumi turbatootmisala asub Pelisoo maardlas riigile kuuluvatel Kuumiraba (katastriüksuse tunnus 27001:001:0145, turbatööstusmaa 100% ja 48301:003:0168, turbatootmismaa 100%) maaüksustel, mille valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kaevandamist teostab OÜ MV Turvas maavara kaevandamise loa SAAM-023 alusel.
Korrastamise objektiks on maavara kaevandamisega rikutud Kuumi turbamaardla ala tervikuna, mille mäeeraldiste kogupindala maavara kaevandamise loa järgi on 112,6 ha ja mäeeraldiste teenindusmaa kogupindala on 159,92 ha.
KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna tn 22, Kuressaare). Digitaalselt on KMH algatamise otsus kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
MV Turvas OÜ, KURESSAARE
+372 455 6631, +372 52 48 846 mvturvas@tt.ee
Map-pin

Asukoht

SAAREMAA, Eesti
 Eesti