Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering.

14. mai 2015
Pöide Vallavalitsus teatab, et algatati Pöide valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering “Puhke-, virgestus- ja haljasalad“ ning sama otsusega jäeti algatamata teemaplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Teemaplaneeringu eesmärk on määratleda puhke-, virgestus- ja haljasalad Pöide vallas.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine Pöide valla üldplaneeringu teemaplaneeringule “Puhke-, virgestus- ja haljasalad” jäetakse algatamata, kuna kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju puudub.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Pöide vallavolikogu, poidevald@poidevald.ee
Koostamise korraldaja on Pöide vallavalitsus, poidevald@poidevald.ee Rahvamaja, Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond
Koostaja on Pöide vallavalitsus, poidevald@poidevald.ee, Rahvamaja, Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond
Kehtestaja on Pöide vallavolikogu, poidevald@poidevald.ee
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Pöide vallavalitsuses aadressil Rahvamaja, Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond ja Pöide valla kodulehel www.poidevald.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Pöide Vallavalitsus , Tornimäe, Saaremaa vald
+372 452 1172
Map-pin

Asukoht

Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
 Saaremaa vald, Eesti