Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liinipinge muutmiseks. Pakkumuste tähtaeg: 22.05.2015.

15. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Laagri, Väike-Laagri, Noole ja Uus-Kalamaja tn liinipinge muutmiseks (IP1308).
- Ehitushange: Suur-Laagri, Väike-laagri, Noole ja Uus-Kalamaja tänavate uuepinge võrgu väljaehitamiseks vastavalt Leonhard Weiss Energy AS poolt koostatud projektile "Suur-Laagri, Väike-Laagri ja Noole tänavate liinipinge muutmine Põhja-Tallnna LO Tallinn", IP1308.
- Ehitusluba saadakse ca 1,5 kuu pärast, ehitusluba vormistamisel.
- Projektis alajaama ümber ettenähtud puitümbrise saab tellida Harju Elektrist.
- Jaotus- ja liitumiskilbid tuleb tähistada vastavalt kehtivale juhendile P346.
- Peale hanke lõppu esitada hanke võitnud ettevõttel tööde teostamise graafik.
- Enne tööde teostamist korraldab hanke võitnud ettevõte objekti avakoosoleku, kuhu kutsutakse kõik huvitatud osapooled.
- AJ ja trafod Elektrilevi OÜ poolt.
Kavandatav alguskuupäev: 26.05.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2015.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 1300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Info ja dokumendid: E-riigihangete keskkond.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. mai 2015 kell 08:30.
 

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 22. mai 2015
Tööde kestus 26. mai - 31. august 2015