Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehitamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 25.05.2015.

18. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinn Tartu mnt 25 ja 25a liitumisühenduse ehitamiseks L71607, J81012. Käesoleva projektiga L71607, J81012 on lahendatud aadressil Tallinn Tartu mnt 25 ja 25a liitumisühenduse ehitamine.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Etapiviisiline tööde üleandmine. Kaablitrass peab olema rajatud enne 22.06.15, seejärel hakkab üldehitaja tegema taastamis-
ja fassaaditöid. Alajaama ruumid antakse üldehitaja poolt üle praeguse prognoosi järgi juuni lõpus. Enamus katete taastamist teeb hoone ehitaja, ELV tööde mahus on Pronksi 12 LK-st kuni kõnniteeni asfalteerimine ja MP kaablite 31839 ja 31840 kokkuühendamise kohas kõnnitee asfalteerimine (katete taastamise joonisel märkimata, praegu koostatakse uut joonist). KP jätkumuhvide tegemise kohas unikivi taastamine. Autolifti juurest tuleva sissesõidutee lõigus paigaldada kaablitele 750N torud.
KP JS on RM6 ja MP JS HEPO Harju Elektrist, tarneks valmis 25.06.2015. Koos keskpinge jaotusseadmetega tarnitakse sisend-väljund nurkpistikud, seadmetega kaasas ei ole trafokaableid ega sektsioneerivat kaablit. Trafod Onninenist ja valmis tarneks 01.06.2015.
Kavandatav alguskuupäev: 26.05.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 24.08.2015.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 400 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Info ja dokumendid: E-riigihangete keskkond.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25. mai 2015 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Tartu mnt 25, 25a
TALLINN, Eesti
Tartu mnt 25, 25a Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. mai 2015
Tööde kestus 26. mai -24. august 2015