Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teelõigu remonttöödeks. Tähtaeg 5. mai.

25. aprill 2016
Keila Linnavalitsus kuulutab välja hanke Keila linna Ehitajate tee remondiks. Keila linnas Ehitajate tee katte remont (osa asendamine samaväärsega) lõigus Kruusa tänav kuni Kiirabikeskuse sissesõit.
Kavandatav alguskuupäev: 16.05.2016.
Kavandatav lõppkuupäev: 20.06.2016.
Hankedokumendid saab alla laadida riigihangete registrist.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.05.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui läbirääkimiste käigus ei jõuta kokkuleppele, samuti kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või hankija eelarves antud hanke teostamiseks planeeritud rahalisi vahendeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Pakkumuse tagatist ei nõuta. Hankijal on õigus tagasi lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus vastavalt RHS § 48 lg 3 sätestatud tingimustele.
Vajadusel peab Hankija pakkujatega läbirääkimisi ja see toimub elektrooniliselt teabevahetuse lehe kaudu küsimuste-vastuste vormis. Pakkujad on kohustatud nõutava teabe hankijale esitama 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 56 lg 3). Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Läbirääkimised võivad hõlmata kõiki tehnilise kirjelduse aspekte, hanke tähtaegasid, mahtu ja pakkumuse maksumust. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist.
Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja allkirjaõigusliku isiku või allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud isiku poolt.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 678 0302 klv@keila.ee
Map-pin

Asukoht

KEILA, HARJUMAA, Eesti
 KEILA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. mai 2016
Tööde kestus 16. mai - 20. juuni 2016