Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiis äriruumidega korterelamute ehitamiseks.

27. juuni 2019
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse infosaalis toimub Katusepapi tn 29a ja 31 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek alates  1. juulist kuni 9. juulini 2019. Avalik arutelu toimub 10. juulil  2019 kell 15.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54  II korruse ruumis 203.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Katusepapi tn 29a ja Katusepapi tn 31 kinnistutest moodustada üks äri-ja elamumaa sihtotstarbega krunt, määrata ehitusõigus kuni 3 maapealse ja ühe kuni 4 maapealse korrusega äriruumidega korterelamu ning hoonete ühise maa-aluse korruse ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Katusepapi tn 29a ja 31 kinnistute lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 5052514 katusepapi31.tallinn@gmail.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 644 4414, +372 5287901 info@guruprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Katusepapi 29a
Lasnamäe linnaosa, TALLINN, Eesti
Katusepapi 29a Lasnamäe linnaosa, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 0,41 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 1. juuli - 9. juuli 2019