Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange maakaabelliini ehitamiseks ning alajaamade ümberehituste projekteerimiseks ning ehitamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 03.06.2015.

21. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Elektrilevi OÜ Kullamaa AJ ja Lõpu AJ vahelise 10 kV maakaabelliini ehitamiseks. Goldingu AJ ning Pumpla AJ ümberehituste projekteerimiseks ning ehitamiseks. (Lääne maakond, Rapla maakond; IK0285). Elektrilevi OÜ Kullamaa AJ ja Lõpu AJ vahelise 10 kV maakaabelliini ehitamine. Goldingu AJ ning Pumpla AJ ümberehituste projekteerimine ning ehitamine. (Lääne maakond, Rapla maakond; IK0285).
Tellija poolt tarnitavad tooted (Toodete paigaldamine on hanke mahus):
10 kV jõukaabel 3x120Al+35 Cu (5200m) – tarneaeg alates 01.07.2015;
Komplektalajaam HEKA VM630 – tarneaeg 14.09.2015;
Jõutrafo 50 kVA 10/0,4 kV – tarneaeg 14.09.2015.
Kavandatav alguskuupäev: 17.06.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 25.11.2015.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03. juuni 2015 kell 15:00.
LISATEAVE
  Pakkumuse esitamist e-RHRis tuleb alustada piisava ajavaruga (soovitavalt mitte hiljem kui 2 tundi enne esitamise tähtaega) ning probleemide tekkimise korral pöörduda koheselt registri kasutajatoe või hankija poole. Kui süsteemis tehnilisi tõrkeid ei ole tuvastatud, üritab kasutajatugi pakkujat e-RHRi kasutamisel abistada.
Pakkuja ei krüpteeri pakkumuse dokumente, kuna e-RHR-is on tagatud pakkumuste konfidentsiaalsus ning see, et pakkumused saab avada ning tutvuda nende sisuga alles pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist.
Pakkumuse dokumentide mahupiirangud e-RHR-is on soovitavalt 5MB ühe dokumendi kohta ja 20MB pakkumuse kogumahu kohta. Ilma digiallkirjata saab e-RHR-i kaudu esitada dokumente kogumahus kuni 100MB.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate (.pdf Portable Document Format; .txt Text; .rtf RichTextFormat; .odt Open Office; MS Office formaate).
Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-RHR-is hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara tööd. Hankija ei vastuta e-RHR-i kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Lääne maakond, Rapla maakond
MITU MAAKONDA, Eesti
Lääne maakond, Rapla maakond Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 03. juuni 2015
Tööde kestus 17. juuni - 25. november 2015