Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange õhuliinide remonttöödeks. Tähtaeg 3. juuni.

27. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võru maakond, Lasva vald, Tammsaare küla, Kauri 0,4 kV õhuliini F1 ja F2 remonttöödeks (IL2788/IL2789).
Projektita töökindluse töö. Töö teostada vastavalt Kauri remondiprojektile IL2788/IL2789.
Trafo ELV tellida, orienteeruv kättesaamise aeg 15.07.2015.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Töö üleandmiseks nõutud dokumendid:
1. Töö üleandmise akt
2. Teostusjoonis lihtalusel
3. Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon
4. Maandustakistuse mõõtmise protokoll (ka alajaama maandus)
5. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll (ka alajaam)
6. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokoll (vastavus tingimusele 3xIn7. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll
8. Ristmeväljade/ gabariidi mõõtmise akt
9. Kaetud tööde aktid koos fotodega
10. Seadmete passid ja eestikeelsed käidujuhendid
11.Tagastuva materjali üleandmise-vastuvõtmise akt
12. Materjalide ja seadmete vastavustunnistused
13. Tagastuva metalli kaalumiskviitung
14. Elektriskeemi parandus
15. Fotod üleantavast tööst
16. Tellimus
17. Materjali arve-saateleht
18. Töö ülesanne
Riigimaanteede teemaal ja Raudtee maal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist ja AS Eesti Raudteest.
Alajaamade ja sektsioneerivate mastilülitite (SZ-liinilüliti - lahutuspunkt madalpinge õhuliinil) projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0,4 - 20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistamine) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähiseid väljastab Käiduosakonna Varaandmete haldussektor optahis@elektrilevi.ee.
NB! Pakkumuse maksumuse tabeli kõik väljad "Ühiku hind" tuleb täita. Väljade osaline täitmine (sh hinnatabeli reale 0,00€ ühikhinna sisestamine) võib kaasa tuua pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise.
Pakkumised esitada 03.06.2015 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Võru vald, VÕRUMAA, Eesti
 Võru vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 3. juuni 2015