Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kinnistu liitumiseks madalpingel. Tähtaeg 3. juuni.

27. mai 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võru, Räpina mnt 19, liitumiseks madalpingel, LL1651, IL2819. Käesoleva projektiga on lahendatud el. ehitustööd aadressil: Võru, Räpina mnt 19, liitumine mp, LL1651, IL2819.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
Ehitusload: 1612219/04689/220729147, 24.04.15, Võru Linnavalitsus
Märkused: Pakkumises arvestada lisa reservtoru paigaldusega kaevikusse 45m ulatuses, pos. B20.200.002 mahus kirjeldatud.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne ehitustööde algust kutsuda ehitaja poolt kokku objekti avakoosolek kooseisus: käidukorraldaja, projektijuht ja vajadusel projekteerija. Ehitajal tuleb koosolekule kaasa võtta tööde teostamise graafik. Peale koosolekut vormistada protokoll Elektrilevi OÜ vormil V165.
Tööde teostaja peab hankima MNT-st teehoiuväliste tööde loa.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele).
Tööde kestus: 4. juuni - 19. august 2015.
Pakkumised esitada 03.06.2015 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Räpina mnt 19
VÕRU, VÕRUMAA, Eesti
Räpina mnt 19 VÕRU, Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 4. juuni - 19. august 2015
Esitamise tähtaeg 3. juuni 2015