Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneeringu eskiis õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja rajamiseks.

28. mai 2015
09.06.2015 toimub algusega kell 16.00 Vaela Külakojas, Miku tee 7 Mõisakülas Riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja  reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.
Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: Riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja  reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu eesmärgiks on Riigimaa reservmaa nr AT021211057  maaüksusele Vaela küla valgustatud õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja rajamine ning  reformimata riigimaa nr 5125 maaüksuse jagamine, millest läänepoolne osa (ligikaudu 9,60 ha suurune tükk), jääb Kiili vallale munitsipaalomandisse ning millele jääb kehtima Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP) ning idapoolne osa (ligikaudu 20,40 ha suurune tükk) jääb riigi omandisse Keskkonnaministeeriumile ning maatüki valdajaks saab Maa-amet ning millelt eemaldatakse Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 679 0260 info@kiilivald.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 618 0880 info@kennoab.ee
Map-pin

Asukoht

Mõisaküla, Kiili vald, HARJUMAA, Eesti
 Mõisaküla, Kiili vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 9,60 ha