Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


16. märts 2009
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Audru vallas Lemmetsa külas asuva Uue Saarde kinnisasja (katastritunnus 15904:001:0107, pindala 34,36 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 687 200 krooni, tagatisraha 68 700 krooni; 2. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Audru vallas Soeva külas asuva Sauepõllu kinnisasja (katastritunnus 15901:001:0339, pindala 29,84 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 447 600 krooni, tagatisraha 44 700 krooni; 3. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Audru vallas Kärbu külas asuva Riigipõllu kinnisasja (katastritunnus 15901:001:0337, pindala 2,65 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 132 500 krooni, tagatisraha 13 200 krooni; 4. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Audru vallas Malda külas asuva Äärepõllu kinnisasja (katastritunnus 15902:002:0208, pindala 5,36 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 80 400 krooni, tagatisraha 8000 krooni; 5. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Audru vallas Lindi külas asuva Teeääre kinnisasja (katastritunnus 15905:004:0816, pindala 27 687 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 415 300 krooni, tagatisraha 41 500 krooni; 6. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas Ermistu külas asuva Nurga kinnisasja (katastritunnus 82602:002:0261, pindala 13,02 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 195 300 krooni, tagatisraha 19 500 krooni; 7. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas Tõhela külas asuva Jõeääre kinnistu (katastritunnus 82601:002:0085, pindala 27,54 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 413 100 krooni, tagatisraha 41 300 krooni; 8. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas Männikuste külas asuva Põllu kinnisasja (katastritunnus 82602:002:0260, pindala 7,39 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 110 900 krooni, tagatisraha 11 000 krooni; 9. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas Männikuste külas asuva Lageda kinnistu (katastritunnus 82602:002:0259, pindala 8,73 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 131 000 krooni, tagatisraha 13 100 krooni; 10. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Koonga vallas Kalli külas asuva Põhja II kinnisasja (katastritunnus 33402:002:0238, pindala 34,90 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 698 000 krooni, tagatisraha 69 800 krooni; 11. 23.02.2009 käskkiri 265 - Pärnu maakonnas Varbla vallas Saare külas asuva Pealt‑Saare kinnisasja (katastritunnus 86301:007:0109, pindala 29,80 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 447 000 krooni, tagatisraha 44 700 krooni; 12. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Loone külas asuva Keraheina kinnistu (katastritunnus 31701:004:0308, pindala 7,24 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 108 600 krooni, tagatisraha 10 800 krooni; 13. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Loone külas asuva Anemooni kinnisasja (katastritunnus 31701:004:0311, pindala 6,57 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 98 600 krooni, tagatisraha 9800 krooni; 14. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Loone külas asuva Laaneoja kinnisasja (katastritunnus 31701:004:0310, pindala 5,84 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 87 600 krooni, tagatisraha 8700 krooni; 15. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Lohu külas asuva Orasheina kinnisasja (katastritunnus 31701:004:0309, pindala 8032 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 40 200 krooni, tagatisraha 4000 krooni; 16. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas asuva Väriheina kinnistu (katastritunnus 31701:002:0366, pindala 3,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 34 400 krooni, tagatisraha 3400 krooni; 17. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas asuva Aruheina kinnistu (katastritunnus 31701:002:0365, pindala 4,98 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 49 800 krooni, tagatisraha 4900 krooni; 18. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Rabivere külas asuva Heina kinnistu (katastritunnus 31701:006:0139, pindala 3,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 95 100 krooni, tagatisraha 9500 krooni; 19. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Kohila vallas Kadaka külas asuva Ristikheina kinnisasja (katastritunnus 31701:004:0307, pindala 15 037 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 75 200 krooni, tagatisraha 7500 krooni; 20. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Vigala vallas Pallika külas asuva Alvi kinnisasja (katastritunnus 88402:002:0237, pindala 4,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 66 000 krooni, tagatisraha 6600 krooni; 21. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Vigala vallas Vängla külas asuva Olle kinnisasja (katastritunnus 88401:001:0213, pindala 5,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 115 200 krooni, tagatisraha 11 500 krooni; 22. 17.02.2009 käskkiri 250 - Rapla maakonnas Vigala vallas Läti külas asuva Hardi kinnisasja (katastritunnus 88401:001:0212, pindala 6,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 121 800 krooni, tagatisraha 12 100 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 2. aprilliks 2009 hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Akadeemia 4, 51003 Tartu. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; • objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 2. aprillil 2009 kell 11.15 Tartus Akadeemia 4 esimese korruse saalis ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat (juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa); • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise isiku puhul esindaja volitusi tõendav dokument. Tagatisraha tasuda hiljemalt 30. märtsil 2009 Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Juhul, kui enampakkumise võitja ei soovi notariaalset lepingut sõlmida, siis sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Juhul kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vajalik nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks, esitada see notariaalsel ostu-müügilepingu sõlmimisel. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 675 0101 ja 675 0199.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti