Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel teenindushoone laiendamise planeering.

05. oktoober 2017
Misso Vallavalitsus korraldab 9. - 22. oktoobrini 2017. a Luhamaa Terminali detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 24.10.2017 kell 8:00 Misso Vallamajas. Planeeritav ala asub Lütä ja Hindsa külas ca 16,21 ha suurusel maa-alal. Luhamaa Terminali detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, sh olemasoleva teenindushoone laiendamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, tänavate maa-ala ja juurdepääsu ning liikluskorralduse määramine. Planeeringuga täpsustakse üldplaneeringus määratletud maa juhtotstarvete ulatusi. Luhamaa Terminali detailplaneering muudab planeeringualal Luhamaa Transpordikeskuse detailplaneeringut, täpsustades Muru ja Männi kinnistute ehitusõigusi ja hoonestusalasid ning krundisiseseid liikumisalasid arvestades mh Muru ja Männi kinnistutel paiknevaid olemasolevaid ehitisi. Planeeringu elluviimisega ei kaasne mõjusid kolmandatele osapooltele aga olulist negatiivset mõju keskkonnale.
Detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Misso Vallavalitsuse ruumides tööpäeviti või valla kodulehel (www.misso.ee). Detailplaneeringu kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi avaliku väljapaneku ajal esitades need kirjalikult Misso Vallavalitsusele (Tsiistre tee 3, Misso alevik, 65001 Võru maakond) või e-postiga vald@misso.ee).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Collade OÜ, Rõuge vald
+372 782 8790, +372 53964146 collade@collade.ee
*****
Briefcase
Misso Vallavalitsus , Misso, Rõuge vald
7851054 vald@missovv.werro.ee
Map-pin

Asukoht

Lütä küla
Luhamaa, Rõuge vald, VÕRUMAA, Eesti
Lütä küla Luhamaa, Rõuge vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 18 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 9. - 22. oktoober 2017