Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

On heaks kiidetud keskkonnamõju hindamise aruanne turbatootmisala rajamiseks.

30. detsember 2015
Keskkonnaamet järelevalvajana teatab, et  on heaks kiitnud Porissaare turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.
Osaühing Laaniku esitas Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse Porissaare turbatootmisalale. Porissaare turbatootmisala asub Järva maakonnas Imavere vallas Taadikvere külas riigile kuuluval kinnistul Türi metskond 165 (katastritunnus 23401:003:0174), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Porissaare turbatootmisala mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Porissaare turbamaardlas (registrikaardi nr 0347). Mäeeraldise pindala on 115,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 162,21 ha. Vähelagunenud turba kaevandatav varu on 258 tuh t ning hästilagunenud turba kaevandatav varu on 379 tuh t. Kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamääraks taotletakse 24 tuh t ning loa kehtivusajaks 30 aastat. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus ja energeetika.
KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega ning muude asjasse puutuvate materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti KMH järelevalvaja - Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Türi kontoris aadressil F. J. Wiedemanni 13, 72213 Türi, Järvamaa (kontaktisik Egle Alt, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee, telefon 384 8689). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad aadressil: http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Laaniku OÜ, Silla, PÄRNU
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
668 1011 info@steiger.ee
Map-pin

Asukoht

Taadikvere
Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
Taadikvere Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil