Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel keskkonnamõju hindamise aruanne turbatootmisala kuivendamiseks ning kuivendusvee suublasse juhtimiseks.

18. jaanuar 2016
Keskkonnaamet teatab Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
Agenda Keskkonnabüroo OÜ esitas Keskkonnaametile AS-i TURVAS vee erikasutusloa taotluse. Arendaja taotleb vee erikasutusluba Rapla maakonnas Kohila vallas Hageri külas Rabivere turbatootmisala (katastritunnus 31701:006:0850, mäeeraldise pindala 112,72 ha) kuivendamiseks ning kuivendusvee juhtimiseks Maidla jõkke ja Aandu 1 kraavi. AS TURVAS kaevandab Rabivere turbatootmisala kinnistul turvast maavara kaevandamisloa nr Rapm-001 (kehtivusajaga kuni 03.07.2025) alusel.
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda kuni 22.01.2016 (k.a.) tööaegadel Keskkonnaameti Rapla kontori ruumis 332 (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla), Kohila Vallavalitsuses (Vabaduse 1, Kohila 79804) ning Hageri Raamatukogus (Kohila tee 18, Hageri alev 79701, Kohila vald). Aruanne on tutvumiseks ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/.
KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 22.01.2016 (k.a.) järelevalvaja kontaktidel või aadressil jarva@keskkonnaamet.ee.
KMH aruande avalik arutelu toimub 25.01.2016 kell 15.00 Kohila Vallavalitsuse istungite saalis (Vabaduse 1, Kohila 79804).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Turvas AS, Alu, Rapla vald
+372 486 8246 martpuhmaste@mikskaar.com
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 54 63 0936 info@keskkonnabyroo.ee
Map-pin

Asukoht

Hageri, Kohila vald, RAPLAMAA, Eesti
 Hageri, Kohila vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil